Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest  REHA FUND Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod 03-310) przy ul. Staniewickiej numer 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087053, NIP 5260214054, REGON 010600324, kapitał zakładowy wynosi 398.424,40 zł.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 • pisemnie na adres wskazany wyżej,
 • elektronicznie na adres: rodo@rehafund.pl
 • telefonicznie: 22 59 40 300

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
 4. w przypadku wyrażenia zgody marketingowej dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych , w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest REHA FUND Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

 • pracownikom administratora danych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie administratora,
 • podmiotom, którym administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmiotom świadczących usługi techniczne i organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych; podmiotom świadczących usługi doradcze; podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku dochodzenia przez administratora danych roszczeń lub obroną przed roszczeniami, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody marketingowej.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy i brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy lub rozwiązanie zawartej umowy.

Natomiast podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosi Pani/Pan konsekwencji z tym związanych. Informujemy przy tym, iż przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych związane jest z przesyłaniem informacji handlowych i marketingowych – w szczególności ofert specjalnych, indywidualnych, czasowych oraz wycen, informacji o produktach, organizowanych kursach – drogą elektroniczna i telefoniczną oraz indywidualnie.

 

Informacja o plikach cookie

REHA FUND Sp. z o.o. informuje, że używa na niniejszej stronie internetowej technologii cookie do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Pliki cookie nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

REHA FUND Sp. z o.o. informuje, że korzysta z usług Partnerów:

 • GOOGLE Inc.
 • Hotjar Ltd.

W ramach usług analitycznych oprogramowanie Partnerów uruchamia w urządzeniu użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. Polityki prywatności ww. Partnerów znajdują się odpowiednio pod adresami:

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: